محصولات جدید

آب میوه گازدار انگور قرمز ۱ لیتری ماجو

آب میوه گازدار انگور قرمز ۱ لیتری ماجو

5,000 تومان

آب میوه گازدار طعم قهوه ۱ لیتری ماجو

آب میوه گازدار طعم قهوه ۱ لیتری ماجو

4,500 تومان

4,000 تومان

یک سیخ کباب رستوران زعفران

یک سیخ کباب رستوران زعفران

7,000 تومان

فروشگاه تعطیل
ماهی رستوران زعفران

ماهی رستوران زعفران

19,000 تومان

فروشگاه تعطیل
میکس رستوران زعفران

میکس رستوران زعفران

20,000 تومان

فروشگاه تعطیل
کوبیده رستوران زعفران

کوبیده رستوران زعفران

14,000 تومان

فروشگاه تعطیل
مرغ رستوران زعفران

مرغ رستوران زعفران

10,000 تومان

فروشگاه تعطیل
جوجه سنگین رستوران زعفران

جوجه سنگین رستوران زعفران

13,000 تومان

فروشگاه تعطیل
خورشت بادمجان (غذای روز)رستوران زعفران

خورشت بادمجان (غذای روز)رستوران زعفران

5,000 تومان

فروشگاه تعطیل
خورشت آلو رستوران زعفران

خورشت آلو رستوران زعفران

4,500 تومان

فروشگاه تعطیل
خورشت قورمه سبزی رستوران زعفران

خورشت قورمه سبزی رستوران زعفران

5,000 تومان

فروشگاه تعطیل
کشک و بامجان رستوران زعفران

کشک و بامجان رستوران زعفران

7,000 تومان

فروشگاه تعطیل


후원 콘텐츠

به روز رسانی سبد، لطفا صبر کنید...