چینش بر اساس
چلو گردن رستوران اتی تی

چلو گردن رستوران اتی تی

90,000 تومان

فروشگاه تعطیل
چلو فسنجان رستوران اتی تی

چلو فسنجان رستوران اتی تی

23,000 تومان

فروشگاه تعطیل
چلو اکبر جوجه رستوران اتی تی

چلو اکبر جوجه رستوران اتی تی

26,000 تومان

فروشگاه تعطیل
ته چین رستوران اتی تی

ته چین رستوران اتی تی

25,000 تومان

فروشگاه تعطیل
دیزی سنگی رستوران اتی تی

دیزی سنگی رستوران اتی تی

28,000 تومان

فروشگاه تعطیل
چلو کباب حسینی رستوران اتی تی

چلو کباب حسینی رستوران اتی تی

58,000 تومان

فروشگاه تعطیل
کته گوشت عشایری رستوران اتی تی

کته گوشت عشایری رستوران اتی تی

42,000 تومان

فروشگاه تعطیل
قرمه گوشت سلمان خان رستوران اتی تی

قرمه گوشت سلمان خان رستوران اتی تی

45,000 تومان

فروشگاه تعطیل
چلو ماهیچه رستوران اتی تی

چلو ماهیچه رستوران اتی تی

92,000 تومان

فروشگاه تعطیل
به روز رسانی سبد، لطفا صبر کنید...