چینش بر اساس
جوجه چیلی رستوران اتی تی

جوجه چیلی رستوران اتی تی

19,000 تومان

فروشگاه تعطیل
جوجه درباری رستوران اتی تی

جوجه درباری رستوران اتی تی

35,000 تومان

فروشگاه تعطیل
جوجه جنگلی رستوران اتی تی

جوجه جنگلی رستوران اتی تی

19,000 تومان

فروشگاه تعطیل
کتف و بال رستوران اتی تی

کتف و بال رستوران اتی تی

17,000 تومان

فروشگاه تعطیل
جوجه با استخوان رستوران اتی تی

جوجه با استخوان رستوران اتی تی

17,000 تومان

فروشگاه تعطیل
جوجه ماستی رستوران اتی تی

جوجه ماستی رستوران اتی تی

16,000 تومان

فروشگاه تعطیل
جوجه چینی رستوران اتی تی

جوجه چینی رستوران اتی تی

19,000 تومان

فروشگاه تعطیل
جوجه گل رستوران اتی تی

جوجه گل رستوران اتی تی

19,000 تومان

فروشگاه تعطیل
جوجه زعفرانی مخصوص رستوران اتی تی

جوجه زعفرانی مخصوص رستوران اتی تی

18,000 تومان

فروشگاه تعطیل
به روز رسانی سبد، لطفا صبر کنید...