چینش بر اساس
فیله بره کبابی رستوران اتی تی

فیله بره کبابی رستوران اتی تی

45,000 تومان

فروشگاه تعطیل
کباب میکس مخصوص رستوران اتی تی

کباب میکس مخصوص رستوران اتی تی

22,000 تومان

فروشگاه تعطیل
کباب میکس رستوران اتی تی

کباب میکس رستوران اتی تی

17,000 تومان

فروشگاه تعطیل
کباب بختیاری رستوران اتی تی

کباب بختیاری رستوران اتی تی

45,000 تومان

فروشگاه تعطیل
کباب سلطانی رستوران اتی تی

کباب سلطانی رستوران اتی تی

62,500 تومان

فروشگاه تعطیل
کباب برگ گوسفندی رستوران اتی تی

کباب برگ گوسفندی رستوران اتی تی

65,000 تومان

فروشگاه تعطیل
کباب شیشلیک شاندیزی رستوران اتی تی

کباب شیشلیک شاندیزی رستوران اتی تی

73,000 تومان

فروشگاه تعطیل
بره کباب (چنجه ) رستوران اتی تی

بره کباب (چنجه ) رستوران اتی تی

38,000 تومان

فروشگاه تعطیل
کباب کوبیده رویال رستوران اتی تی

کباب کوبیده رویال رستوران اتی تی

29,000 تومان

فروشگاه تعطیل
کباب کوبیده مخصوص رستوران اتی تی

کباب کوبیده مخصوص رستوران اتی تی

25,000 تومان

فروشگاه تعطیل
به روز رسانی سبد، لطفا صبر کنید...