چینش بر اساس
پیتزا چهار فصل مدیترانه ای ایتالیایی فست فود att

پیتزا چهار فصل مدیترانه ای ایتالیایی فست فود att

35,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا چهار فصل استوایی ایتالیایی فست فود att

پیتزا چهار فصل استوایی ایتالیایی فست فود att

30,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا سورپرایز ایتالیایی فست فود att

پیتزا سورپرایز ایتالیایی فست فود att

30,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا رولینگ ایتالیایی فست فود att

پیتزا رولینگ ایتالیایی فست فود att

29,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا استیک ایتالیایی فست فود att

پیتزا استیک ایتالیایی فست فود att

41,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا آواتار ایتالیایی فست فود att

پیتزا آواتار ایتالیایی فست فود att

39,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا پپرونی (ساسج) ایتالیایی فست فود att

پیتزا پپرونی (ساسج) ایتالیایی فست فود att

27,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی فست فود att

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی فست فود att

26,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی فست فود att

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی فست فود att

21,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا هاوایی ایتالیایی فست فود att

پیتزا هاوایی ایتالیایی فست فود att

25,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزا بلونز ایتالیایی فست فود att

پیتزا بلونز ایتالیایی فست فود att

31,000 تومان

فروشگاه تعطیل
پیتزامخصوص ایتالیایی فست فود att

پیتزامخصوص ایتالیایی فست فود att

35,000 تومان

فروشگاه تعطیل
به روز رسانی سبد، لطفا صبر کنید...