چینش بر اساس
کشک و بامجان رستوران زعفران

کشک و بامجان رستوران زعفران

7,000 تومان

فروشگاه تعطیل
ماکارانی رستوران زعفران

ماکارانی رستوران زعفران

7,000 تومان

فروشگاه تعطیل
چلو ایرانی (مخلوط) رستوران زعفران

چلو ایرانی (مخلوط) رستوران زعفران

4,000 تومان

فروشگاه تعطیل
استامبولی(غذای روز) رستوران زعفران

استامبولی(غذای روز) رستوران زعفران

7,000 تومان

فروشگاه تعطیل
کتف و بال رستوران زعفران

کتف و بال رستوران زعفران

12,000 تومان

فروشگاه تعطیل
چلو ماهی رستوران زعفران

چلو ماهی رستوران زعفران

23,000 تومان

فروشگاه تعطیل
چلو مرغ رستوران زعفران

چلو مرغ رستوران زعفران

14,000 تومان

فروشگاه تعطیل
چلو جوجه کباب رستوران زعفران

چلو جوجه کباب رستوران زعفران

17,000 تومان

فروشگاه تعطیل
چلو کباب کوبیده رستوران زعفران

چلو کباب کوبیده رستوران زعفران

18,000 تومان

فروشگاه تعطیل
به روز رسانی سبد، لطفا صبر کنید...