چینش بر اساس
سالاد فصل 1921

سالاد فصل 1921

4,000 تومان

3,500 تومان

فروشگاه تعطیل
سالاد مکزیکی 1921

سالاد مکزیکی 1921

65,000 تومان

فروشگاه تعطیل
سالاد سزاز کوچک 1921

سالاد سزاز کوچک 1921

10,000 تومان

فروشگاه تعطیل
سالاد کلم 1921

سالاد کلم 1921

3,500 تومان

فروشگاه تعطیل
سالاد مخصوص 1921

سالاد مخصوص 1921

11,000 تومان

فروشگاه تعطیل
به روز رسانی سبد، لطفا صبر کنید...