چینش بر اساس
خوراک جوجه ماست رستوران غنچه

خوراک جوجه ماست رستوران غنچه

20,000 تومان

18,000 تومان

فروشگاه تعطیل
خوراک جوجه ترش رستوران غنچه

خوراک جوجه ترش رستوران غنچه

20,000 تومان

18,000 تومان

فروشگاه تعطیل
خوراک آلو رستوران غنچه

خوراک آلو رستوران غنچه

8,000 تومان

7,000 تومان

فروشگاه تعطیل
خوراک قرمه سبزی رستوران غنچه

خوراک قرمه سبزی رستوران غنچه

8,000 تومان

7,500 تومان

فروشگاه تعطیل
خوراک خورشت قیمه رستوران غنچه

خوراک خورشت قیمه رستوران غنچه

8,000 تومان

7,500 تومان

فروشگاه تعطیل
خوراک مرغ (ران / سینه) رستوران غنچه

خوراک مرغ (ران / سینه) رستوران غنچه

12,000 تومان

11,000 تومان

فروشگاه تعطیل
هرسیخ کوبیده باگوجه رستوران غنچه

هرسیخ کوبیده باگوجه رستوران غنچه

9,500 تومان

9,000 تومان

فروشگاه تعطیل
کوبیده 2 سیخ رستوران غنچه

کوبیده 2 سیخ رستوران غنچه

19,000 تومان

18,000 تومان

فروشگاه تعطیل
خوراک کوبیده 3 سیخ غنچه رستوران غنچه

خوراک کوبیده 3 سیخ غنچه رستوران غنچه

29,000 تومان

26,500 تومان

فروشگاه تعطیل
خوراک بلدرچین رستوران غنچه

خوراک بلدرچین رستوران غنچه

30,000 تومان

27,000 تومان

فروشگاه تعطیل
خوراک شینسل رستوران غنچه

خوراک شینسل رستوران غنچه

24,000 تومان

22,000 تومان

فروشگاه تعطیل
بختیاری رستوران غنچه

بختیاری رستوران غنچه

36,000 تومان

33,000 تومان

فروشگاه تعطیل
به روز رسانی سبد، لطفا صبر کنید...